narzędzie do porównywania kredytów hipotecznych

Decyzja kredytowa, a formularz informacyjny

Ustawa o kredycie hipotecznym jasno precyzuje zasady przekazywania konsumentowi formularza informacyjnego, na którego podstawie dokonuje się porównania ofert w bankowości detalicznej. Formularz informacyjny przeszedł standaryzacje w strukturach unijnych. Banki detaliczne zobowiązują się do przekazania danych o kredycie hipotecznym w opcji sprzedaży łączonej i standardowej. Prawo wyklucza obecnie uzależnienie udzielenia kredytu hipotecznego od wykupienia dodatkowych produktów finansowych, co stanowi duże udoskonalenie dla kredytobiorcy.