Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe- jak na tym zarobić?

Jednym z popularniejszych metod oszcz?dzania w naszym kraju jest kupowanie obligacji skarbowych. Do wyboru mamy kilka ich rodzai, jednak?e zazwyczaj towarzyszy im sta?a cena i niezbyt zmienne oprocentowanie które jest proporcjonalne do czasu wa?no?ci obligacji. Mog? je naby? wszystkie osoby fizyczne zarówno o statusie rezydenta jak i nierezydenta a tak?e organizacje spo?eczne. Taki wi?c grono odbiorców zdecydowanie nie nale?y do ograniczonego. Ogólnie rzecz ujmuj?c, obligacje kupuje si? na sztuki, a po d?u?szym czasie sprzedaje z do??