Nowe przepisy dotyczące kredytów mieszkaniowych

Kredyty hipoteczne wreszcie doczekały się osobnego aktu prawnego. Zresztą stosowne zmiany są na rękę zwłaszcza ich posiadaczom, lub osobom, które planują je w najbliższym czasie zaciągnąć. Na czym mają polegać te zmiany i jakie korzyści przyniosą one dla osób zainteresowanych tą formą zobowiązania finansowego? O tym napiszemy w poniższym artykule.

Choć poprzednia ?odmiana? przepisów o kredycie hipotecznym była w wielu miejscach korzystna dla osób zaciągających je, to jednak zmiany były potrzebne. Dlatego wprowadzenie nowych regulacji było ? z punktu widzenia kredytobiorców ? bardzo istotne i w zasadzie przewidywalne. Nowe przepisy są o wiele bardziej korzystne dla osób pożyczających pieniądze, aczkolwiek nie wynikają wyłącznie z dodatkowych przywilejów, nadanych im przez ustawodawce, lecz z pewnych oczywistości, w zakresie których mnożyło się mnóstwo nieprawidłowości.

Czytelniejsze informacje o produkcie finansowym

Pierwszą nowością, jest wprowadzenie szeregu zmian w kontekście samej oferty kredytowej. Od teraz ma być ona znacznie przystępniejsza dla zwykłego odbiorcy, który zresztą będzie miał wszystko podane ?na tacy?. Chodzi oczywiście o dane, które wcześniej były napisane drobnym drukiem i nie zwracały uwagi potencjalnego kredytobiorcy. Do tych danych należy przede wszystkim łączne oprocentowanie kredytu, obejmujące nie tylko wartość nominalną oprocentowania, ale przede wszystkim rzeczywisty koszt jego zaciągnięcia. Ma on ujmować wszystkie elementy składowe hipotetycznego zobowiązania finansowego, dając zresztą klientowi możliwość wyboru pomiędzy odpowiednimi ofertami.

Czas, czas i jeszcze raz czas

W kwestii przyznawania kredytów hipotecznych również zmienia się bardzo dużo. Zwłaszcza w kontekście oczekiwania na decyzje banku. Od teraz, czas ten skróci się do maksymalnie 21 dni. W tym okresie bank ma obowiązek wydać stosowną decyzje i powiadomić o niej kredytobiorce. Jednak to nie wszystkie zmiany! Od momentu podpisania umowy kredytobiorca ma aż 14 dni na ostateczne rozpatrzenie decyzji kredytowej. Jeśli okaże się, że przedstawiona w ten sposób oferta nie odpowiada mu, może on z niej zrezygnować, bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych w terminie wspomnianych 14 dni. Zmiany dotyczą również kwestii związanych z brakiem zgody na udzielenie kredytu. Jeśli bank odrzucił wniosek klienta, musi on go powiadomić o przyczynach podjęcia tej decyzji.

Zrestrukturyzuj swoje zobowiązanie hipoteczne!

Może się oczywiście okazać, że kredytobiorca nie będzie mógł z pewnych względów spłacić terminowo swojego zobowiązania. Oczywiście wtedy bank będzie zobowiązany do określenia innego sposobu spłaty zobowiązania, na co zresztą ma ograniczony czas (maksymalnie 14 dni). W tym okresie obydwie strony (wierzyciel i kredytobiorca) muszą uzgodnić inną formę spłaty zobowiązania i podjąć decyzje co robić dalej. W tym czasie bank powinien również poinformować Klienta o możliwości złożenia wniosku o zmianę warunków spłaty kredytu. Odtąd Klient będzie mógł zmienić wysokość rat, zawiesić czasowo kredyt itd.