Chwilówka, czy zyska w następnych latach na popularności?

Wszystko wskazuje na wzmocnienie efektywności rynku pożyczek krótkoterminowych. Chwilówka przez ostatnie lata miała raczej słabe notowania ze względu na ponadprzeciętne koszty pozaodsetkowe i przez ryzyko podpisania lichwiarskiego zobowiązania. Chwilówka to jednak produkt, w którym widać wiele zmian technologicznych oraz prawnych. Dzięki lekturze artykułu lepiej określisz perspektywy chwilówek w przyszłości?

Krótka charakterystyka chwilówki i głównych podmiotów w branży

Parabanki to pożyczki krótkoterminowe udzielane na 14, 30, często 45 dni (rzadko). Chwilówki można spotkać w bankach detalicznych, w instytucjach pozabankowych (nieregulowanych przez KNF), w spółdzielczych kasach oszczędnościowych (większe bezpieczeństwo współpracy). Chwilówka nie wymaga najczęściej wnoszenia dużych zabezpieczeń, chociaż niektóre parabanki w ostatnich latach stosowały ogromne zastawy w zamian za niewielkie pieniądze przekazane kredytobiorcy. To prowadziło do głównych patologii.

Nowe normy prawne i technologiczne funkcjonowania chwilówek

Format funkcjonowania popularnych kredytodawców zmienia się przez wprowadzenie udoskonalonych norm prawnych. Jedna z najważniejszych perspektyw dotyczy wprowadzenia zoptymalizowanej ustawy antylichwiarskiej. Od 2006 roku obowiązuje w Polsce limit oprocentowania nominalnego (popularne odsetki) do czterokrotności stopy lombardowej ogłaszanej cyklicznie przez Narodowy Bank Polski. Przez lata zmiany w umowach kredytowych poszły o krok dalej. Teraz kredytobiorca ma do czynienia z limitem kosztów pozaodsetkowych, a także uregulowanymi kwestiami opłat za ewentualne opóźnienia w spłacie zobowiązań. Regulacja rynku, szczególnie pod względem stawek to na pewno większe bezpieczeństwo dla kredytobiorców, ale jednocześnie zagrożenie i to duże dla wyniku ekonomicznego najmniejszych podmiotów. Regulacja promuje zawsze gigantów z międzynarodowym kapitałem. Komisja Nadzoru Finansowego nie wymaga od wielu firm pożyczkowych posiadania stosownych licencji. Wykorzystywanie ułatwień do oszukiwania pożyczkobiorców to już praktycznie historia.

Zainteresowanie chwilówkami

Zmienia się zdecydowanie profil udzielania chwilówek. Parabanki z powodzeniem weszły do internetu. Strony z pożyczkami internetowymi robią wrażenie ze względu na prostotę porównywania kosztów i łatwość podpisania umowy, nawet bez wielkich zabezpieczeń. Parabank internetowy ogranicza koszty obsługi klienta, lepiej profiluje potrzeby kredytobiorców, szybciej analizuje poczynania konkurencji, posiada dodatkowe instrumenty marketingowe. Ochrona kredytobiorcy jest obecnie najważniejszym tematem w KNF, w NBP, w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także innych instytucjach powiązanych z rynkiem pożyczek krótkoterminowych. Optymalizacja kosztów pozaodsetkowych w umowach chwilówek to dobre założenie. Warto powiązać ustawy z większym nasileniem drobnych kontroli. Co myślisz o perspektywach w udzielaniu chwilówek? Zobacz też lokaty bankowe oprocentowanie, i zarabiaj na oszczędnościach!