oszczędzanie

Nawyk oszczędzania- lokaty czy konto osobiste?

Każdy kto poważnie myśli o swojej sytuacji finansowej powinien posiadać oszczędności. Łatwo powiedzieć. Przy bardzo niskich zarobkach oszczędności pozostają w sferze niezrealizowanych marzeń. Prawda jest jednak taka, że oszczędzać może właściwie każdy. Na początku można zacząć od bardzo małych sum, chociażby 50 zł. Chodzi bowiem o to by wyrobić w sobie nawyk oszczędzania. Pytanie brzmi gdzie oszczędzać?

Obligacje skarbowe- jak na tym zarobić?

Jednym z popularniejszych metod oszcz?dzania w naszym kraju jest kupowanie obligacji skarbowych. Do wyboru mamy kilka ich rodzai, jednak?e zazwyczaj towarzyszy im sta?a cena i niezbyt zmienne oprocentowanie które jest proporcjonalne do czasu wa?no?ci obligacji. Mog? je naby? wszystkie osoby fizyczne zarówno o statusie rezydenta jak i nierezydenta a tak?e organizacje spo?eczne. Taki wi?c grono odbiorców zdecydowanie nie nale?y do ograniczonego. Ogólnie rzecz ujmuj?c, obligacje kupuje si? na sztuki, a po d?u?szym czasie sprzedaje z do??