Decyzja kredytowa, a formularz informacyjny

Ustawa o kredycie hipotecznym jasno precyzuje zasady przekazywania konsumentowi formularza informacyjnego, na którego podstawie dokonuje się porównania ofert w bankowości detalicznej. Formularz informacyjny przeszedł standaryzacje w strukturach unijnych. Banki detaliczne zobowiązują się do przekazania danych o kredycie hipotecznym w opcji sprzedaży łączonej i standardowej. Prawo wyklucza obecnie uzależnienie udzielenia kredytu hipotecznego od wykupienia dodatkowych produktów finansowych, co stanowi duże udoskonalenie dla kredytobiorcy. Jak jednak formularz informacyjny odbija się na udzieleniu ostatecznej decyzji kredytowej?

Formularz informacyjny to wiążący bank dokument – analiza konsekwencji

Formularz informacyjny stanowi narzędzie do porównywania kredytów hipotecznych w bankach detalicznych, a dane w nim zawarte obowiązują minimum czternaście dni od przekazania potencjalnemu kredytobiorcy. Co to oznacza w praktyce? Bank musi udzielić kredytu hipotecznego na wskazanych warunkach pod groźbą prawnej odpowiedzialności. To na podstawie formularza informacyjnego kredytobiorca składa wniosek kredytowy. W ustawie o kredycie hipotecznym występuje zasada personalizacji formularza informacyjnego. A zatem dokument kieruje się do konkretnego, a nie ogólnego konsumenta. Dzięki standaryzacji zasad informacyjnych kredytobiorca ma pewność, że uzyska kredyt hipoteczny na wskazanych warunkach, bez nagłych manipulacji w razie zmiany warunków mikro, czy makroekonomicznych.

Realna polityka banków przy rozpoznawaniu wniosków kredytowych

Sytuacja banków zmieniła się diametralnie ze względu na wiążący charakter formularza informacyjnego. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji banki rozbudowały proces analizy kredytobiorcy jeszcze przed wydaniem formularza. Realny czas rozpatrzenia wniosku kredytowego pozostał zatem podobny, a nawet w niektórych przypadkach wydłużony. Dlaczego? Najpierw bank wymaga złożenia tzw. zapytania ofertowego, na którego podstawie dochodzi do pełnej analizy zdolności kredytowej. Jeżeli ocena kredytobiorcy wypadła pozytywnie dopiero w tym momencie bank przekazuje formularz informacyjny. Ustawa o kredycie hipotecznym chociaż z dobrymi założeniami zwiększa ryzyko bankowości detalicznej, co naturalnie wywołuje problemy formalne klientów.

Terminy ustawowe w praktyce niemożliwe do zachowania

Ustawa daje bankom 21 dni na potwierdzenie decyzji kredytowej, ale w praktyce to dalej ponad miesiąc ze względu na powyższe czynniki. Tylko duże placówki dochowują ustawowych terminów, a i to nie zawsze przez duże nasycenie wniosków.